What Did The Big Flower Say To The Little Flower?...

Printable Jokes Fart.com Logo

Big Flower Joke

Author: The Joker
Joke: What did the big flower say to the little flower?
Punch Line: Hi bud!
VOTE
SHARE
COMMENT
Big Flower Joke Joke Meme.
Big Flower Joke Meme.