Baby Corn Joke

Author: The Joker
Joke: What did the Baby Corn say to Mama Corn?
Punch Line: Where’s Popcorn!
VOTE
SHARE
COMMENT
Baby Corn Joke Joke Meme.
Baby Corn Joke Meme.